Usługi odszczurzania w Warszawie

 

Porozmawiajmy po numerem   000-000-000

Deratyzacja

Deratyzacja – odszczurzanie jest to zwalczanie wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy za pomocą środków chemicznych i fizycznych, bardzo rzadko biologicznych.
Trzeba pamiętać, że zwalczanie gryzoni jest regulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Ustawa ta nakłada na właścicieli posesji obowiązek dokonywania okresowych akcji deratyzacyjnych.
Zwalczanie gryzoni jest więc obowiązkowe!
Gryzonie wyrządzają olbrzymie strat materialne i finansowe. Są odpowiedzialne za niszczenie mebli, drzwi, ścian, podłóg, dachów oraz innych elementów konstrukcji budynków, przegryzanie przewodów elektrycznych,
sprzętu, skażenie odchodami produktów spożywczych. Szczury i myszy stanowią ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia , potrafią przenosić groźne dla ludzi choroby odzwierzęce, zarazki, pasożyty i bakterie.

Przed przystąpieniem do deratyzacji należy ocenić wielkość populacji gryzoni, ich gatunek oraz miejsca, które zasiedlają.
Aby gryzonie zostały całkowicie wyeliminowane należy stosować najwyższej jakości preparaty i urządzenia.

Metoda chemiczna polega na wytępieniu szkodników zatrutym pokarmem, za pomocą pułapek lub stosując jedno i drugi na raz.
Do chemicznego zwalczania myszy i szczurów stosuje się substancje zwabiające oraz mumifikujące zatrute i padłe gryzonie.
Preparaty powinno rozłożyć się w specjalnie zabezpieczonych karmnikach deratyzacyjnych, chroniąc tym samym ludzi i zwierzęta domowe przed kontaktem z trucizną.

Metody fizyczne polega na wyeliminowanie szkodników z wykorzystaniem pułapek mechanicznych i różnego rodzaju chwytaczy gryzoni.

Metoda biologiczna polega na wykorzystaniu sił przyrody w celu ograniczenia liczebności lub wyniszczenia organizmów szkodliwych.

Pozbycie się dużej ilości gryzoni wymaga przeprowadzonej deratyzacji przez profesjonalną firmę, posiadającą odpowiednio doświadczonych i przeszkolonych pracowników.